Vaš vodič za uspješno stjecanje svjedodžbeSSM United jedini na tržištu nudi mogućnost izobrazbe i zapošljavanja svojih kandidata.


High Voltage tečaj (Visoki Napon) namijenjen je časnicima stroja odgovornih za stražu u strojarnici i časnicima elektrotehnike. Trening se sastoji od teoretskog dijela i praktične nastave u specijaliziranom kabinetu. Naš Trening Centar posjeduje najmoderniji High Voltage simulator na kojem se izvodi praktični dio tečaja. 

Visoki napon (Radna razina - D49A) odnosi se na časnike stroja i električare. Radi se o treningu gdje se polaznici upoznaju sa osnovama visokog napona i održavanjem uređaja visokog napona.

Na Visoki napon (Upravljačka razina - D49B) osim već navedenih kompetencija polaznici rade na sigurnosnim procedurama: procjena rizika, izdavanje dozvole za rad, dozvole za testiranje visokonaponskog postrojenja na broda. Tečaj  je namijenjen višim časnicima u stroju sa zapovjednom odgovornošću.

PRIJAVE U TIJEKU